Приглашаем в путешествие

Батурин - Чернигов

Программа тура

1 день:
- Выезд автобусом из Харькова в 6:15 утра
- Приезд в Батурин в 11:30;
- Экскурсионная программа в Батурине 11:30 - 16:00;
- Переезд в Чернигов. Ночлег в отеле.

2 день:
- Экскурсионная программа в Чернигове;
- В 15:00 Отъезд в Харьков.

- Прибытие в 22:00 к станции метро "Полтавский Шлях"
Батурину як місту – 900 років, за даними археологічних документів заснований він був у ХІ—ХІІ столітті.
На початку ХVІ ст. територія Батурина потрапляє під владу великого князя Литовського Гедиміна.
В 1625 році поляки на території Батурина закладають потужну фортецю. У перший рік визвольної війни 1648-1654 рр. Батурин було звільнено від польських поневолювачів і утворено Батуринську сотню, яка увійшла до складу Чернігівського, а з 1649 року – Ніжинського полку.

В 1654 року Батурин отримав привілеї Магдебурзького права.
Вперше на політичну арену Батурин виходить 1663 року, коли представниками Московського уряду та гетьманом І. Брюховецьким у місті були підписані Батуринські статті.
У 1669 році Д. Многогрішним Батурин обирається Гетьманською резиденцією. 1672 року на козачій раді в Козачій діброві гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Самойловича. Саме за його правління Батурин значно розбудовується.
Особливого статусу Батуринська резиденція набуває за часів правління Івана Мазепи (1687-1708 рр.), коли Батурин перетворюється на центр політичного життя Гетьманщини. Тут перебувала вища державна адміністрація - Генеральна військова канцелярія, Генеральний Суд Лівобережної України. В Батурині в цей час живе і працює політична, військова та культурна еліта України.
Роки Північної війни (1700-1721рр.) принесли на благословенну батуринську землю багато лиха і страждань.
В ході війни гетьман Іван Мазепа в своїх намаганнях звільнити Україну від Московського втручання та панування обирає протекцію Шведського короля Карла ХІІ. Наприкінці жовтня 1708 року Мазепа приймає доленосне рішення і вирушає на зустріч з королем, який уже підійшов з військами до Новгорода - Сіверського.
Дізнавшись про це, російський цар Петро І наказує Меншикову взяти штурмом Батурин. В листопаді 1708 року резиденцію Івана Мазепи зрівняли з землею.
Довгий час за царською вказівкою в Батурині було заборонено селитись, а гетьманську резиденцію перенесли до міста Глухова.
В 1750 році за гетьмана К. Розумовського Батурин знову стає столицею України. В розбудові резиденції гетьмана брали участь відомі архітектори Антоніо Рінальді, Джакомо Кваренгі, Олександр Квасов.
В 1760 році Кирилом Розумовським розробляється проект відкриття в Батурині університету, який так і не був втілений в життя.
В 1764 р. указом імператриці Катерини ІІ на Україні було скасовано гетьманство і Батурин втрачає статус адміністративного центру України. Саме в Батурині перегорнулась остання сторінка Гетьманщини – Кирила Розумовського примусили скласти булаву – “коли зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з пам’яті їх і їхню добу”.
У 1776 році Кирило Розумовський повертається до Батурина, де зводить вишуканий палац над Сеймом за проектом Ч.Камерона та Воскресенську церкву, в якій і був похований у 1803р
В 1994р. був створений державний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”, до складу якого увійшло 39 об’єктів унікальних пам’яток історії, архітектури, археології та природи. Заповіднику “Гетьманська столиця” належить провідна роль в збереженні унікальних пам’яток Батурина, у вивченні та популяризації історії Гетьманщини, яка стала ключовим явищем в історії національного державотворення.
Понад півстоліття адміністративною столицею України, офіційною резиденцією її гетьманів був Батурин, в історії якого, як у дзеркалі, відбились кращі здобутки тієї пори.
Чернигов Древний   Приглашаем Вас в Древний Чернигов. Прикоснитесь к истории и Вы увидите город, кторый сохранил четвертую часть всех архитектурных памятников Украины IX-XII веков.

Чернигов - город областного подчинения, административный центр Черниговской области. Расположен на правом берегу Десны. Население - около 300 тыс. человек.
Впервые Чернигов упоминается в "Повести временных лет" под 907 г., когда киевский князь Олег в совершуил успешный поход на Византию. В договоре Чернигов назван среди городов вторым после Киева.
Византийский император Константин Багрянородный среди важнейших городов Руси, которые в середине Х в. торговали с Константинополем, тоже упоминает Чернигов.
Период расцвета Чернигова пришёлся на XI век, при князе Святославе и Всеволоде Ярославичах и их наследниках.
В конце XI века город несколько раз разорялся половцами, после чего потерял своё значение центра управления. В XIII веке, после разорения и сожжения татарами, Чернигов был присоединен к Владимирскому княжеству, в XIV веке — к литовскому, в XV веке — к Московскому, в начале XVII века, по Деулинскому договору, уступлен Литве, под властью которой находился до восстания Хмельницкого.
Присоединён к Московскому государству в 1654 году. С 1801 года Чернигов стал губернским городом образованной тогда Черниговской губернии.

Во время экскурсии по Чернигову мы увидим:
- Спасо-Преображенский собор (1 пол. 12 века) - самый древний православный храм Киевской Руси. Спасо-Преображенский собор заложен около 1033-34 годов черниговским князем Мстиславом Владимировичем, после смерти которого, видимо, некоторое время не строился и был окончен только в середине века. Он стал главным храмом древнерусского города и Чернигово-Северского княжества, а ныне является единственным сохранившимся на левобережье Украины памятником монументального каменного зодчества периода расцвета Киевской Руси. Это величественный пятиглавый восьмистолповый храм. О его бывшем богатом внутреннем убранстве свидетельствуют остатки фресок, резные плиты хоров, пола, колонны. На протяжении веков он неоднократно перестраивался. В XVIII—XIX веках, в частности, были надстроены две башни, после чего собор приобрёл нынешний вид.
- Борисоглебский собор (12 век) - усыпальница Черниговских князей династии Святославовичей, ныне - музей.
- Черниговский коллегиум (17 век) - первое светское учебное заведение на Левобережной Украине, в здании находится выставка народной и профессиональной иконописи.
- Екатерининская церковь (18 век) построена в честь черниговского казацкого полка.
- Пятницкая церковь (конец 12 века), построена в период монголо-татарского нашествия.
- Посещение Успенского монастыря, в котором находится Явленная Чудотворная икона Елецкой Божьей матери.
- Осмотр курганного захоронения князя Черного.
- Пешеходная экскурсия по Болдиной горе с посещением:
- Свято-Троицкого собора (17 век) - кафедральный собор, где в настоящее время находятся мощи святого Феодосия и преп. Лаврентия.
- Колокольни на территории Свято-Троицкого собора (18 век) по проекту Растрелли, автора Зимнего Дворца в Петербурге.
- Антониевы пещеры (12-17 века) - один из древнейших пещерных монастырей . В пещерах находится самый большой в Украине подземный храм.
- Посещение исторического музея имени В. Тарновского (факультативно).